Polityka prywatności-Rodo

Klauzula informacyjna sklep-ogrzewanie.pl

Informacje o ochronie danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy  2016/679 z dnia 27.04.2016 r w skrócie RODO obowiązujące od 25.05.2018 r na terenie UE.

1. Administratorem danych osobowych jest firma PPHU Peter-An Piotr Szczucki z siedzibą w

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 17, telefon: 609 459 002, e-mail: sklep@sklep-ogrzewanie.pl.

2. Na potrzeby realizacji Państwa zamówienia przetwarzamy dane takie jak:

 • imię i nazwisko
 • w przypadku firm dodatkowo nazwa firmy i numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • ulica i numer
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • numer konta bankowego
 • w przypadku zakupów inwestycyjnych lub ratalnych numer dowodu osobistego, pesel

3.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji zamówień. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania zawartej umowy tj wygenerowania faktury sprzedaży, zawarcia umowy kredytowej czy zawarcia umowy zakupu inwestycyjnego

4. Powyższe dane otrzymujemy od klienta w następujący sposób:

 • przekazane poprzez formularz podczas zakładania konta na platformie sklep-ogrzewanie.pl
 • przekazane osobiście przez klienta w siedzibie firmy
 • przesłane przez klienta na adres mailowy sklep@sklep-ogrzewanie.pl.
 • podane przez klienta w formie ustnej podczas rozmowy telefonicznej.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą nasi podwykonawcy tacy jak firmy instalatorskie, księgowe, prawnicze, informatyczne. Dane osobowe klientów udostępniamy naszym podwykonawcom tylko i wyłącznie jeśli zachodzi taka potrzeba.

6. Dane naszych klientów przetwarzamy przez okres realizacji zamówienia, następnie pozostają one  w systemie magazynowo sprzedażowym -jeśli został wygenerowany dokument sprzedaży-faktura i u naszych podwykonawców.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.